Burnout en stressaanpak

Voor wie is burnout- en stressbegeleiding?

De juiste hulp kan gegeven worden aan mensen die:

 • last hebben van spanning ten gevolge van het werk en daardoor minder functioneren of minder plezier ervaren in het werk.
 • uitgevallen zijn naar aanleiding van spanningsklachten.
 • gaan reintegreren na een burnout.

Spanningen kunnen ontstaan als gevolg van faalangst, het ervaren van een grote werkdruk, moeite hebben met deadlines of pieken in de belasting, maar ook na een verandering van functie, veranderingen in team of organisatie.

Inhoud begeleidingstraject

In een intakegesprek worden de klachten besproken en wordt een inschatting gemaakt van het aantal gesprekken dat nodig is om het doel te bereiken.
De inhoud van de begeleiding is altijd maatwerk en wordt afgestemd op jouw situatie. Dit betekent individuele gesprekken en daarnaast werk je thuis aan opdrachten en oefeningen.

Aan de orde kan komen:

 • Je fysieke en psychische klachten en het herkennen van stress-signalen.
 • Ontspannings- en ademhalingsoefeningen.
 • Het ontdekken van overtuigingen en gedachten, die de spanning oproepen, en het vervangen daarvan door meer productieve en effectievere gedachten en patronen.
 • Het bewust worden van je eigen grenzen en leren deze tijdig aan te geven.
 • Het aanleren van een meer assertieve houding, zoals ‘nee’ zeggen en delegeren.
 • Timemanagement: leren plannen en organiseren van het werk.
 • Creëren van een goede balans tussen werk en privé.
 • Adequaat reageren in periodes van stress.

Het resultaat van burnout- en stressbegeleiding

 • Je kent de oorzaak van je spanning
 • Je weet de klachten tijdig te signaleren en aan te pakken of beter nog: te voorkomen.
 • Je hebt weer plezier en inspiratie in je werk en je bent effectiever.

Doorlooptijd

Duur van het traject: 3 tot 6 maanden, afhankelijk van je persoonlijke situatie. Een enkele keer kan het traject ook langer duren, maar altijd in overleg met jou.